#مجهوله

Jacob Banks - Unknown (To You) Official Music Video video

😂😂يي والله الي عليه انصحچن وانتن بكيفچن بعد
.
.
.
#مجهوله
🌹🌹
.
#مجهوله
.
.
.

#اكسبلور_2020 #منشن #حياة #قرآن #حب
#ساعدوها
#ساعدوها_بنات
#رسائل_من_مجهول
#رساله_من_مجهول📩
#مجاهيل_المجره
#مجهول
#مجهوله
#اعترافات_شخصيه
#اعترافات
#اعترافات_امرأة
#اكسبلور
#jordan
#palstaine
#iraq
#syria
#amman
#irbid
#ساعدوها
#ساعدوها_بنات
#رسائل_من_مجهول
#رساله_من_مجهول📩
#مجاهيل_المجره
#مجهول
#مجهوله
#اعترافات_شخصيه
#اعترافات
#اعترافات_امرأة
#اكسبلور
#jordan
#palstaine
#iraq
#syria
#amman
#irbid
#مشتاقلك_حبيبي شوكت يجي باجر 💔😘 #مجهوله دائمن👻🖤
آن روزها سخت بوی بهار می داد ...
ریه های خاکستری رنگم ، با تنفس برگ های سبز غریبه بودند؛
جسم ترسو و روح شجاع سرخ آبی رنگم ، زمستان سرد و تلخی را تجربه میکردند.
در این میان روح سرگردانی مرا به سمت سرزمینی سوق میداد که آدمکهایش به وجودم رخت یخ می پوشاندند! سرزمینی بس عجیب با آدمک هایی که در سر،قلب و در سینه ،مغز داشتند!!!
و #چشمهایشان از دکمه های سرمه ای رنگ دوران دبیرستانم بود..
درگیر افکارپرتم بودم که آدمکی با چهره ای غمگین ضربه ای آرام به شانه ام زدوباعث شد از میان افکارم بیرون جستم . چشمانم را به چشمان دکمه ای آدمکها دوختمو ناگهان همگی باهم به آسمان اشاره کردند... آسمانی نیلی رنگ، که گویی ۲۰۰سالی است که خورشید را در خود ندیده وبا باران خوگرفته ! #آسمان نیلی رنگی که در عمق سکوتش، نام تو را فریااااد میکشید ! آه که تازه متوجه شدم ریز به ریز این سرزمین زاده ی عشق توست! زاده ی #عشق بی کرانت ...
و این گونه شد که ناگهان یازدهمین آسمان سرزمین ، با قدرتی غیر قابل تصور مرا از جای بلند کرد و در عمق تاریک یک اقیانوس رها ...
اندکی بعد جسم عاشق ، بی جان و نحیفم به ته اقیانوس هدیه شد !
آه که آن جسم غمگین،رویاهایش را به روح شجاع و سرخ آبی رنگش سپرد. از آن شب به بعد ،اقیانوس، قلب مرده ی مرا در خود حل کرد و شد اقیانوس عاشق.. وبرای ماهتابی که شبانگاه به روی سینه اش می‌تابد همان دکلمه های را میخواند که من می‌خواندم برای تو.. ومن با عشق جاودانه ی خود اقیانوسی را شاعر ، مهتابی را معشوقه وآدمک هایی را عشق آموز کردم که تا اقیانوسی هست همه در سواحل مهربانی از این اقیانوس ،عشق بیاموزند به امید روزی که آدمکهای دنیای من و تو،چشمان پسته ای خود را از ناملایمات پس بگیرند و خلاص شوند از این چشمهای دکمه ای و دل هایی که غیر از سکوت چاره ای برای زنده ماندن و زندگی کردن ندارند ...
.
#دل نوشته s.p (سارا پورمحمود)
پ ن :زندگی بدون عشق ؟! اصا عشق چی هست دقیقا!!؟ #دنیایی که ذره ای مهربونی توش مونده باشه می‌تونه شروع خوبی باشه برای هممون که عاشقانه زندگی کنیم و همدیگه رودوست داشته باشیم ...❤
#ساعدوها
#ساعدوها_بنات
#رسائل_من_مجهول
#رساله_من_مجهول📩
#مجاهيل_المجره
#مجهول
#مجهوله
#اعترافات_شخصيه
#اعترافات
#اعترافات_امرأة
#اكسبلور
#jordan
#palstaine
#iraq
#syria
#amman
#irbid
#ساعدوها
#ساعدوها_بنات
#رسائل_من_مجهول
#رساله_من_مجهول📩
#مجاهيل_المجره
#مجهول
#مجهوله
#اعترافات_شخصيه
#اعترافات
#اعترافات_امرأة
#اكسبلور
#jordan
#palstaine
#iraq
#syria
#amman
#irbid
#صباح_الخیر ❤❤
#جمعه_مباركه .
.
.
.
#مجهوله
💔💔
#ترکي #ابكي_ياقلبي .
.
.
#مجهوله
@s2r24 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@t3mh._ 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@1_jjo 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@s2r24 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@hesara02 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@farhan_salhhh
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@z.noba_19
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@z6zoa
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@ga.m4 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@n_b_n_15 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@s9.0a 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@_pnoo_99 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
😂😂 #منشن #منشنوا .
.
.
.
#مجهوله
#صباح_الخیر 💜
.
.
.
.
#مجهوله
#بليز #مساء_العنبر_ممكن_النمبر
😂😂😂
.
.
.
.
#مجهوله
❤❤
#راقت_لي
.
.
.
.
.
#مجهوله
؟
#مجهوله
#ساعدوها
#ساعدوها_بنات
#رسائل_من_مجهول
#رساله_من_مجهول📩
#مجاهيل_المجره
#مجهول
#مجهوله
#اعترافات_شخصيه
#اعترافات
#اعترافات_امرأة
#اكسبلور
#jordan
#palstaine
#iraq
#syria
#amman
#irbid
#صباح_الخیر
#یارب
.
.
.
#مجهوله
@zu.a.kh 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@mk_1a_ 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@_gf12_ 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@fxrie. 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@moaath_metane 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
#مجهوله
@krmel.q.00 ilove you my life 🙆🏻‍♀️♥️♥️!
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@8h.jo .
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@68c6 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@ee34.9 .
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@2.0br @m._.k25 .
.
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@husen_17_ .
.
💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
اول کلمه وگعت عینکم علیها شعوركم اتجاهي .
.
.
.
.
.
.
.

#مجهوله
#الله_يرحمهم 💔
.
.
.
.
#مجهوله
😂😂
#نكات #تحشيش .
.
.
.
#مجهوله
#ساعدوها
#ساعدوها_بنات
#رسائل_من_مجهول
#رساله_من_مجهول📩
#مجاهيل_المجره
#مجهول
#مجهوله
#اعترافات_شخصيه
#اعترافات
#اعترافات_امرأة
#اكسبلور
#jordan
#palstaine
#iraq
#syria
#amman
#irbid
@ahmedmarwan.13
اني 1/3/5
#مشتاقين .
.
.
#مجهوله
#ساعدوها
#ساعدوها_بنات
#رسائل_من_مجهول
#رساله_من_مجهول📩
#مجاهيل_المجره
#مجهول
#مجهوله
#اعترافات_شخصيه
#اعترافات
#اعترافات_امرأة
#اكسبلور
#jordan
#palstaine
#iraq
#syria
#amman
#irbid
@rwaedazamri
@e.07j 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
بعد فتره طويله رجعنه💗💗. نستقبل كل الرسائل + عادي تدز كد متريد رسائل 🖤💗. + نشروا البيجج وشكرا 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
#fun
@8c.sr 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
@b_05o0 💘💘💘🏷📎,
رسائل لشخص مع يوزره
نوعده حيبقى سر🤞🏼، #مجهول
#مجهوله
#رسائل_مجهولة
#رسائل_حب
@massj_
احبك ي صديقتي الجميله حبيبة قلب قلبي والله ربي يسعدك ويسعد قلبك دائما وربي احبك❤️❤️💜
@sara_mohammad_501 💜❤❤
#زاجل_السعاده #زاجل #لايك #لايكات #كلام #كلام_متابعين #مجهوله
#صباح_الخير
#جمعه_مباركه
#اللهم_صل_على_محمد_وال_محمد .
.
.
.
.
#مجهوله
😂😂😂 تحشیشه یجنن
#مجهوله
يله كل واحد يجاوب حسب شهر ميلاده
#مجهوله
اني……
انتوا وين
#مجهوله
؟؟
#مجهوله
😂😂😂
#مجهوله
ليك من مجهول📬😊💜......
@ayat.__.alomami
__________________________
#massagens #libya #libyan
#ليبيا #طرابلس #بنغازي #بنغازينا
#مجهوله #رسائل #مجهول #massage
🙂🙂
#مجهوله
😂😂🙈
#مجهوله
#ساعدوها
#ساعدوها_بنات
#رسائل_من_مجهول
#رساله_من_مجهول📩
#مجاهيل_المجره
#مجهول
#مجهوله
#اعترافات_شخصيه
#اعترافات
#اعترافات_امرأة
#اكسبلور
#jordan
#palstaine
#iraq
#syria
#amman
#irbid
@hala._.alnajdawi

Feedram - это обозреватель постов из Инстаграма.